من در این تاریکی پی یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد...

/ 1 نظر / 12 بازدید
ذهن قرمز

lما هم در بدر همین بره هستیم ....پایه ای دنگ بزاریم روشنش را بخریم ...بیا به نزد ما دوست عزیز