غزلک گریه نکن گریه به چشمات نمیاد

        و عبارتی به ییلاق ذهن وارد شد:

         وسیع باش و تنها و سربه زیر و سخت

/ 3 نظر / 6 بازدید
لومکس

سلاممم..خوبی غزاله؟؟؟ نبودييی خوشحاالم که اپ کردی.. تا بعد شاد زی و آزاد و وسيع و صبور

سلام . خوبی؟